(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:
Ngày 23/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ngày 23/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Ngày 23/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ảnh 3