(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2020 do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành (sau đây gọi tắt là Ban quản lý); địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 11 lô đất ở tại Khu tái định cư Cống Chùa, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, số thửa, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá 

TT

ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

01

845

261

288.000.000

200.000

57.000.000

3.000.000

2

02

846

280

325.000.000

200.000

65.000.000

3.000.000

3

03

847

282

327.000.000

200.000

65.000.000

3.000.000

4

04

848

283

328.000.000

200.000

65.000.000

3.000.000

5

05

849

285

331.000.000

200.000

66.000.000

3.000.000

6

06

850

287

333.000.000

200.000

66.000.000

3.000.000

7

07

851

289

335.000.000

200.000

67.000.000

3.000.000

8

08

868

160

176.000.000

100.000

35.000.000

3.000.000

9

09

869

160

176.000.000

100.000

35.000.000

3.000.000

10

10

871

196

227.000.000

200.000

45.000.000

3.000.000

11

11

872

187,5

176.000.000

100.000

35.000.000

3.000.000

Tổng cộng

2.670,5

3.022.000.000

1.900.000

601.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá; phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 11 giờ, ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính) tại thực địa 11 lô đất ở thuộc Khu tái định cư Cống Chùa, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Ban quản lý: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm:

4.1. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Ban quản lý: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

4.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

4.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm. Mỗi hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

- 02 bản sao Sổ Hộ khẩu, 02 bản sao Giấy Chứng minh nhân dân có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

- 02 bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (nếu là vợ chồng đăng ký);

- Giấy ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/3/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản số 4506201002596 của Trung tâm mở tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Quảng Ngãi (AGRIBANK), địa chỉ: Số 47 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng phải ghi đúng số tài khoản và địa chỉ nêu trên.

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi đến 11 giờ 00 phút ngày 20/3/2020. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Ghi chú: Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để hoàn tất thủ tục và nhận Giấy mời tham gia đấu giá trước khi đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm xem xét giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/3/2020 tại Hội trường UBND huyện Nghĩa Hành.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.