(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 114 thửa đất ở tại khu quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Diện tích từ 138,2 m2/thửa đến 413,0 m2/thửa.

Giá khởi điểm từ 245.000.000 đồng/thửa đến 1.052.000.000 đồng/thửa.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 200.000 đồng/hồ sơ đăng ký/thửa đất

hoặc 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký/thửa đất, tuỳ theo từng thửa đất đăng ký.

5. Tiền đặt trước: Mỗi thửa đất đăng ký, khách hàng nộp 40.000.000đồng, 80.000.000đồng hoặc 160.000.000đồng, tuỳ theo từng thửa đất đăng ký.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Hưng, Nhà văn hóa thôn Tú Loan 1.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 03/12/2019 đến 16h30/ ngày 20/12/2019.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b) Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 18/12/2019 đến 16h30/ ngày 20/12/2019.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 0311 00000 6886 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình hoặc mang tiền mặt đến tại Trụ sở UBND xã Quảng Hưng (có Ngân hàng đến trực tiếp thu).

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 16/12/2019 và ngày 17/12/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu liên lệ với đồng chí Phan Thị Việt Huyền - Đấu giá viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.533568;

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 23/12/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568;

Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

PHỤ LỤC

20 thửa đất ở thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông mương Phóng Thuỷ,

phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

TT

Ký hiệu lô

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Mục đích SD

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Ghi chú

I - Lô đất Khu A (có hướng Tây, giáp đường rộng 15m)

1

A55

309

14

ODT

193,5

3.300.000.000

300.000.000

02 mặt tiền

II - Các lô đất Khu A (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)

1

A2

161

10

ODT

237,8

4.000.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

2

A56

310

14

ODT

216,3

3.720.000.000

300.000.000

02 mặt tiền

III - Lô đất Khu B (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)

1

B2

153

10

ODT

246,5

4.150.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

IV - Các lô đất Khu T (có hướng Tây, giáp đường rộng 22,5m)

1

T03

233

10

ODT

336,1

4.480.000.000

800.000.000

2

T05

242

10

ODT

357,1

4.760.000.000

800.000.000

3

T07

245

10

ODT

391,8

5.220.000.000

800.000.000

4

T09

197

14

ODT

441,2

5.880.000.000

800.000.000

5

T11

200

14

ODT

461,8

6.150.000.000

800.000.000

6

T13

281

14

ODT

471,5

6.280.000.000

800.000.000

V - Các lô đất Khu T (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)

1

T02

231

10

ODT

329,1

4.660.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

2

T04

232

10

ODT

351,2

3.830.000.000

300.000.000

3

T06

243

10

ODT

365,7

3.990.000.000

300.000.000

4

T08

244

10

ODT

380,3

4.140.000.000

800.000.000

5

T10

198

14

ODT

408,9

4.460.000.000

800.000.000

6

T12

199

14

ODT

407,9

4.450.000.000

800.000.000

7

T14

282

14

ODT

573,5

6.250.000.000

800.000.000

VI - Các lô Khu T (có hướng Nam, giáp đường rộng 22,5m)

1

T15

285

14

ODT

509,6

8.980.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

2

T16

284

14

ODT

559,8

7.590.000.000

800.000.000

3

T17

283

14

ODT

605,6

10.590.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

Cộng: 20 lô đất

7.845,2

106.880.000.000