(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín ủy quyền như sau:
Ngày 23/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội ảnh 1