(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc (giai đoạn 2), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền

Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 23/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5