(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất tại khu dân cư Đường Lê Hồng Phong, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công:

Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

3.2. Nơi có tài sản: Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/9/2020 đến hết ngày 20/10/2020 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/9/2020 đến hết ngày 20/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công (Trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham dự cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, nộp phiếu trả giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công trong thời gian từ ngày 25/9/2020 đến trước 17h00’ ngày 20/10/2020 (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ chuyển phiếu trả giá đến Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công cần ghi rõ:

Nơi nhận: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.

Địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3860.908.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

6.1. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Đối tượng tham gia:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

b) Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục này;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

- Đối với người tham gia đấu là tổ chức, doanh nghiệp cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản sao).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

- Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (Bản sao).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 20; 21; 22/10/2020.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 00 phút ngày 23/10/2020 tại Hội trường UBND phường Châu Sơn thành phố Sông Công.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!