(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

“Đấu giá tài sản QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ( Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp )

3. Tài sản đấu giá:

Đấu giá QSDĐ và cho thuê đất để thực hiện dự án chợ Hang Mai kết hợp khu dân cư tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

a. QSDĐ (ONT). Diện tích: 743,9m2, thuộc 36 thửa, TBĐ 56; Thời hạn sử dụng: 50 năm đối với nhà đầu tư; Giá khởi điểm: 1.601.390.000đ

b. Cho thuê QSDĐ. Diện tích: 42,2m2, Thửa 293, TBĐ 56; Mục đích sử dụng: đất thương mại-dịch vụ; Thời gian thuê 50 năm; Trả tiền thuê 01 lần cho cả thời gian thuê. Giá khởi điểm: 77.446.000đ

4. Tổng giá khởi điểm: 1.678.836.000đ.

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 30/9/2020 đến 15 giờ ngày 20/10/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp )

6. Tiền đặt trước: Nộp 335.767.000đ vào ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 22/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 2.000.000đ/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/9/2020 đến 15 giờ ngày 20/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức kinh tế độc lập có chức năng kinh doanh bất động sản, có đủ điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai năm 2013;

- Về tài chính: có vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% trên tổng mức đầu tư của dự án 34 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu thấp nhất là 6,8tỷ đồng) và không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Khi tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch triển khai dự án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo như Quyết đinh số 23/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Người trúng đấu giá phải nộp tiền vào ngân sách Nhà nước sau 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 23/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3840 253.