(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/04/2019 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/4/2019. Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Lô hàng tiêu dùng gồm Nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước và rượu các loại là tài sản vi phạm hành chính, tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị (có bảng kê chi tiết kèm theo);

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 398.420.000 đồng;   - Tiền đặt trước: 79.600.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/4/2019, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN TP Đông Hà, (trong giờ hành chính);

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 18/4/2019 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

STT

Tên

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền

01

Nồi cơm điện hiệu Tiger loại JKT-S18S do Japan SX

Cái

10

6.300.000

63.000.000

02

Bà là hiệu Panasonic loại NI-E410T do Trung Quốc sản xuất

Cái

60

420.000

25.200.000

03

Ấm đun nước hiệu Philips loại HD 4646 do Polan SX

Cái

32

310.000

9.920.000

04

Rượu Macallan Highland Single Malt Quest loại 1.000ml

Chai

201

1.100.000

221.100.000

05

Rượu Chivas Regal ager 18 year loại 700ml

Chai

99

800.000

79.200.000

Tổng cộng

398.420.000

Tổng số tiền bằng chữ: Ba trăm chin mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng./.