(BĐT) - Chi nhánh Thẩm định giá và Đấu giá Việt Bắc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp thông báo đấu giá tài sản thanh lý của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi vào ngày 23/01/2019  như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Thẩm định giá và Đấu giá Việt Bắc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp, địa chỉ: Lô A26, khu Dân cư số 9, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi. Địa chỉ: Tổ 20, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

3.1. Tài sản đấu giá: 01 hệ thống máy X-Quang (XQ truyền hình tăng sáng), nước sản xuất: Nhật Bản.

- Nơi có tài sản: Tại nơi trưng bày và bảo quản tài sản theo địa chỉ như mục 2.

- Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Theo địa chỉ như mục 2.

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản thanh lý.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 08/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019 tại nơi trưng bày và bảo quản tài sản theo địa chỉ như mục 2. (Trong giờ hành chính).

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 08/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019 tại Chi nhánh theo địa chỉ như mục 1. (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019 tại Chi nhánh theo địa chỉ như mục 1. (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm của tài sản: 3.500.000 đồng. (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Bước giá: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi quyết định bước giá là: 200.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ. (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước của tài sản: 350.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 08/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019 tại Chi nhánh theo địa chỉ như mục 1. (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm đơn đề nghị tham gia đấu giá, bản sao chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân). Người đăng ký tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ thông tin vào đơn đề nghị tham gia đấu giá, ký ghi rõ họ tên vào đơn đề nghị. Thông tin ghi trong đơn đề nghị tham gia đấu giá và trong giấy nộp tiền (hoặc ủy nhiệm chi), chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu, hoặc thẻ căn cước công dân) phải trùng khớp với nhau.

+ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đấu giá, có khả năng tài chính, có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá.

+ Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Ngày 18; 21; 22/01/2019.

- Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số: 39010000969292 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Nguyên.

- Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Thẩm định giá và Đấu giá Việt Bắc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 23/01/2019 tại Chi nhánh Thẩm định giá và Đấu giá Việt Bắc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp theo địa chỉ như mục 1.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Thẩm định giá và Đấu giá Việt Bắc - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp - Lô A26, khu Dân cư số 9, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng,Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127; (Trong giờ hành chính).