Ngày 22/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá 25 lô đất tại khu tái định cư Đê Đông, P. Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, vào ngày 22/8/2020 cụ thể như sau:

Danh sách chi tiết các lô đất đấu giá:

Ngày 22/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   ảnh 1
Ngày 22/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   ảnh 2

Thời gian xem tài sản: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ trước ngày mở cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết Thông báo đến 16h00’ Thứ 4 ngày 19/8/2020 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10h00’ Thứ 7 ngày 22/8/2020 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào Thứ 7 các tuần tiếp theo.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

01 đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành

01 bản sao Giấy CMND

01 phiếu thu tiền mua hồ sơ đấu giá

01 phiếu thu tiền đặt trước

01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526799999 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 – Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/

Chuyên đề