Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 01 ngôi nhà liền kề 11B, Ô12, Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Hiện trạng tài sản đấu giá là 01 (một) ngôi nhà 05 tầng trên diện tích đất 62,5m2 và diện tích sàn xây dựng là 331m2. Chi tiết như hồ sơ kỹ thuật thửa đất số XN1-169/2020/HĐKT ngày 04/8/2020 của Công ty cổ phần địa chính Hà Nội đối với ngôi nhà liền kề 11B, Ô số 12, Khu đô thị Mỗ Lao

Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, TP Hà Nội ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, TP Hà Nội ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, TP Hà Nội ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư