(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

-Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt.

- Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

-Tên tài sản: Một (01) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, màu đen, biển kiểm soát 76A-003.38 (đã qua sử dụng) số máy 2GR-0806134, số khung RL4BK48K1B6001868, sản xuất năm 2011, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên công ty cổ phần đầu tưTài chính Thiên Việt.

- Nơi có tài sản: Kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, số 226 Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 538.238.925 đồng (Năm trăm ba mươi tám triệu hai trăm ba mươi tám nghìn chin trăm hai mươi lăm đồng).

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 14 và 15/8/2019.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Đến 16 giờ 00 phút, ngày 19/8/2019.

- Thời gian đấu giá dự kiến: 8 giờ 30 phút, ngày 22/8/2019.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định.

- Địa điểm đấu giá, đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0965.663.117.