(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và Công trình xây dựng trên đất tại số 21 đường số 6, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Đính kèm bảng liệt kê mô tả chi tiết về tài sản đấu giá).

3.1/ Quyền sử dụng đất:

-Thửa số 565, tờ bản đồ 68.

-Diện tích: 367,0 m2.

-Hình thức sử dụng: Riêng.

-Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

-Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

-Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.2/ Công trình xây dựng trên đất (nhà ở):

-Kết cấu: Tường gạch, sàn BTCT, mái ngói.

-Số tầng: 03.

-Diện tích xây dựng: 133,8m2.

-Diện tích sàn: 359,8m2.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản đấu giá để đảm bảo thi hành án, có các giấy tờ sau:

-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP789224, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH05430 ngày 18/11/2013 do Ủy ban nhân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cấp (Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh không thu được bản chính, người mua trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp mới);

-Lệnh kê biên tài sản số 04/C46 (P10) ngày 28/9/2011 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an;

-Biên bản kê biên tài sản ngày 03/10/2011 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an;

-Bản án hình sự phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 07/01/2015 của Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;

-Quyết định thi hành án chủ động số 1436/QĐ-CTHADS ngày 02/3/2015 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;

-Quyết định số 167/QĐ-CTHADS ngày 02/7/2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế xử lý tài sản;

-Chứng thư thẩm định giá số 107BĐS/2019/CT.ĐA ngày 18/10/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á;

-Công văn số 2234/CTHADS ngày 27/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

-Quyết định số 1413/QĐ-CTHADS ngày 30/3/2020 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm giá tài sản (Lần 2).

-Văn bản số 7102/CTHADS ngày 23/4/2020 của Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh về việc ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung để tiếp tục đấu giá tài sản.

Giá khởi điểm: 21.647.328.900 đồng (Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi tám ngàn, chín trăm đồng).

Giá tài sản nêu trên chưa bao gồm Lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thuế giá trị gia tăng, lệ phí và các chi phí khác phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá.

Tiền đặt trước (Tương đương số tiền 20% so với giá khởi điểm): 4.329.465.000 đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước (giờ hành chính): Ngày 19, 20, 21/5/2020.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm. Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thoả thuận thay thế tiền đặt trước bằng thư bảo lãnh Ngân hàng trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng.

Thời gian xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá (giờ hành chính): Từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 19/5/2020.

Thời gian xem hiện trạng tài sản: Ngày 14 và 15/5/2020 tại nơi có tài sản và liên hệ xem tài sản: anh Đường số điện thoại 0903.361.799.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 14 giờ ngày 22/5/2020, tại số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản vào tài khoản số 3949.0.1055245.00000 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì xử lý theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

Thời hạn giao tài sản: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.