(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2020 do Bệnh viện Ung Bướu ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức bán đấu giá tài sản:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

- Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

- Điện thoại: 028-35174055      Fax: 028-35174054

2. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá:

- Tên Cơ quan: Bệnh viện Ung Bướu

- Địa chỉ: Số 03, Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản: những thiết bị y tế với hiện trạng hư hỏng hoàn toàn không còn sử dụng được nữa.

Bao gồm: 

Ngày 22/4/2020, đấu giá thiết bị y tế tại TP.HCM ảnh 1

4. Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.).

5. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá đúng hạn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá gồm:

- Đối với tổ chức: Giấy giới thiệu (hoặc Giấy ủy quyền), bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp có chứng thực của cơ quan công chứng, thời điểm công chứng đến ngày đăng ký mua tài sản không quá 06 tháng.

- Đối với cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực của cơ quan công chứng, thời điểm công chứng đến ngày đăng ký mua tài sản không quá 06 tháng.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ.

8. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/04/2020 đến 16h00’ ngày 17/04/2020. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

9. Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 16&17/04/2020. Tại:

- Số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Số 6 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

10. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15.000.000 đồng, từ ngày 17/04/2020 đến 16h00’ ngày 20/04/2020, bằng chuyển khoản (báo có ngân hàng tính đến 16h00’ ngày 20/04/2020).

11. Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): ngày 22/04/2020. Tại Phòng giao ban của Bệnh viện Ung Bướu, số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.