(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên ủy quyền như sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

  2. Đơn vị có tài sản:

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở các quỹ đất:

3.1. Thôn 7 xã Hưng Khánh gồm 15 thửa, Thôn 8 xã Hưng Khánh gồm 37 thửa, Thôn Yên Thịnh xã Kiên Thành gồm 03 thửa, Thôn 3 xã Báo Đáp, gồm 191 thửa, Thôn 12 xã Báo Đáp, gồm 06 thửa, Thôn Trung Nam xã Hồng Ca gồm 12 thửa.

3.2. Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu gồm 01 thửa.

(Danh mục tài sản đính kèm)

  4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/4/2019 đến 16h ngày 17/04/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính); Xem tài sản tại thực địa.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% đến 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi).

7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (đối với tất cả các quỹ đất trên) và nhận Phiếu trả giá qua đường bưu chính (đối với quỹ đất ở mục 3.2): Từ ngày 17/4/2019 đến 16h30’ ngày 19/4/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp 01 bản chính giấy nộp tiền cho bộ phận bán hồ sơ, 01 bản khách hàng giữ.

8. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và buổi công bố giá: bắt đầu từ 8h30’ ngày 22/4/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

10. Hình thức đấu giá:

Đấu giá bằng lời nói trực tiếp (đối với quỹ đất ở mục 3.1)

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần qua đường bưu chính (đối với quỹ đất ở mục 3.2). Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái chỉ nhận phiếu trả giá qua đường bưu chính, không nhận bằng hình thức khách hàng nộp trực tiếp tại Trung tâm.

11. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.