(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253678680

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 01 Trần Bình Trọng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 17/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 19/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 05/03/2021 - 17:00 19/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 22/03/2021

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.