(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Chi nhánh ngân hàng chính sách tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2018, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Cao Bằng ảnh 1
Ngày 22/11/2018, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Cao Bằng ảnh 2