(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ có địa chỉ tại Lô số 2.20D Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Diện tích khu đất là 39.455,7 m2, mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp. Đất được thuê trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thời hạn sử dụng đất đến 31/3/2048.

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ảnh 1