(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Giồng Trôm ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Giồng Trôm

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ảnh 4