(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2019 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang ảnh 3
Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang ảnh 4
Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang ảnh 5