(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ngày 22/1, đấu giá 3 ô tô bán phế liệu của Công ty TNHH MTV Công tình đô thị Mỹ Tho ảnh 1