(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2021 do Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh Trần Hưng Đạo Quảng Bình ủy quyền như sau:

01 quyền sử dụng đất tại thửa đất 126, tờ bản đồ 11, diện tích 975m2 tại Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình theo GCN QSDĐ: L738451, số vào sổ cấp GCN: 01567 QSDĐ/316/1998/QĐ-UB do UBND huyện Bố Trạch CN 06/10/1999 đứng tên hộ bà Lê Thị Khương. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 01 tầng, diện tích xây dựng 120m2. - Giá khởi điểm: 810.000.000 đồng.

Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh Trần Hưng Đạo Quảng Bình

Ngày 21/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 975m2 đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 21/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 975m2 đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 21/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 975m2 đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 3