(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2021 do UBND huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 11 ô đất ở tại vị trí Cầu Đen (khu 1), xã Trung Giáp; quyền sử dụng 03 ô đất tại Núi Làng, khu 10, thị trấn Phong Châu; quyền sử dụng 02 ô đất tại khu 5, xã Tiên Du; quyền sử dụng 02 ô đất tại khu 1B, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

UBND huyện Phù Ninh (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất).

Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 21/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 3