(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đak Mê Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/8/2020 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đak Mê Tây Nguyên. Địa chỉ: Số 124 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/08/2020. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tổ dân phố 12, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đất 50 năm. Có đặc điểm cụ thể như sau:

Tổng số thửa đất: 01;

Thửa đất số: 645; Tờ bản đồ địa chính số: 29;

Địa chỉ khu đất: Tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

Tổng diện tích: 19.166,7 m2;

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 14658/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC, do văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đăk Lăk lập ngày 31/07/2019;

Hạ tầng ký thuật: Khu đất tiếp giáp với đường Ngô Đức Kế; hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Đường giao thông, cấp nước, cấp điện chiếu sáng;

Tài sản gắn liền trên đất: Không;

Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp;

Hình thức sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;

Thời hạn sử dụng đất thuê: 50 (năm mươi) năm.

5. Giá khởi điểm: 93.150.000 đồng/năm (Chín mươi ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)/năm.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2020 tại Tổ dân phố 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

7. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 18/08/2020.

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đak Mê Tây Nguyên, Địa chỉ: 124 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm.

- Công ty thu tiền đặt trước: Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 20/08/2020 trong giờ hành chính.

* Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản số 3401101255005 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đak Mê Tây Nguyên tại tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đắk Lắk.

Nội dung chuyển khoản: “Nộp tiền đặt trước theo TB 25/TB-ĐGTN”.

9. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Điều điện tham gia:

- Đối tượng được tham gia đấu giá:

+ Tất cả các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước (gọi chung là người tham gia đấu giá) có đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm thực hiện đầu tư xây dựng dự án, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai 2013 đều được tham gia đấu giá;

+ Mỗi tổ chức kinh tế chỉ được một thành viên tham gia đấu giá; nếu có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 1 tổng công ty thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Đối tượng không được tham gia: Theo điều 38 Luật đấu giá tài sản.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp một bộ hồ sơ cho tổ chức đấu giá tài sản, gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia đấu giá;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức tham gia đấu giá và Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (của người đại diện theo pháp luật của tổ chức);

- Các văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, trong đó phải nêu rõ:

+ Tổng mức đầu tư dự kiến (có bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trúng đấu giá) được tính toán theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ xây dựng công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định tổng mức đầu tư và điều chỉnh quy đổi cho phù hợp (bằng chỉ số giá xây dựng được công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk);

+ Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa.

+ Quy mô dự án: Tổ chức tham gia đấu giá phải đề xuất cụ thể các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình; công suất sản xuất,…

- Văn bản cam kết thực hiện dự án: Tổ chức tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết thực hiện đúng theo tiến độ đầu tư, quy mô dự án như đã nêu trên (do ngừơi đại diện trước pháp luật của tổ chức ký tên) nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện dự án đúng theo tiến độ, quy mô đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng) thì sẽ bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai mà không được hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào;

- Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Tổ chức tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính bằng nguồn vốn chủ sở hữu, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự kiến đã đề xuất, cụ thể bằng các văn bản:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập xác định về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động;

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nếu có số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp; Nếu số vốn là tài sản của doanh nghiệp thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá độc lập đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá trị tài sản của doanh nghiệp.

- Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Tổ chức tham gia đấu giá phải được ít nhất 01 (một) tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có cam kết bằng văn bản đảm bảo hỗ trợ nguồn vốn tín dụng để thực hiện dự án khi trúng đấu giá; số tiền cam kết hỗ trợ ít nhất phải bằng hoặc lớn hơn khoản kinh phí còn lại của tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện dự án sau khi đã trừ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Tổ chức tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dư án.

10. Hình thức, phướng thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đak Mê Tây Nguyên - Số 124, đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3664.999.