(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2020 do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT 

1. Người có tài sản: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, đường Ma Thiên Lãnh, khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất khu vực Sở Rẫy và Ông Đụng thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2.1. Tài sản trên đất được hình thành trước năm 1975: 

Ngày 21/5/2020, đấu giá tài sản trên đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

2.2. Tài sản trên đất do ngân sách đầu tư giao cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý, sử dụng: 

Ngày 21/5/2020, đấu giá tài sản trên đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 2

Chi tiết về tài sản thể hiện tại Danh mục tài sản thanh lý tại khu vực Sở Rẫy và Ông Đụng, ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thanh lý tài sản tại khu vực Sở Rẫy và Ông Đụng của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

-Tài sản 1(Giá khởi điểm của tài sản trên đất được hình thành trước năm 1975) là: 153.484.210 đồng. Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bốn ngàn hai trăm mười đồng.

-Tài sản 2(Giá khởi điểm của tài sản trên đất do ngân sách đầu tư giao cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý, sử dụng) là: 3.024.049.649 đồng. Số tiền bằng chữ: Ba tỷ không trăm hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm bốn mươi chín đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá là: 3.177.533.859 đồng. Số tiền bằng chữ: Ba tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm ba mươi ba ngàn tám trăm năm mươi chín đồng.

Giá khởi điểm trên là giá bán thanh lý tài sản đơn thuần, không bao gồm các chi phí: đi lại xem tài sản, chi phí tháo dỡ, vận chuyển, …

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 635.000.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn), thời gian nộp từ ngày 18/5/2020 đến 15 giờ, ngày 20/5/2020 (hạn chót nộp tiền). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Số tiền bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn. Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ, ngày 18/5/2020.

6. Thời gian xem tài sản: Xem tài sản trong giờ hành chính, ngày 12/5/2020 và ngày 13/5/2020 tại khu vực Sở Rẫy và Ông Đụng thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 05/5/2020 và đến 16 giờ, ngày 18/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT.

+ Đối với cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo tháng, quý gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Điền đầy đủ thông tin vào phiếu do Trung tâm phát hành, nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ theo quy định.

9. Thời gian, phương thức và hình thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 21/5/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng). Đấu giá gộp chung cả 02 tài sản theo tổng giá khởi điểm.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

  Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524./.