(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Trần Phú, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ).

2.Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE TRH213L-IEMDKU, biển kiểm soát 19B – 003.73, số khung RL4RX12P889-001991, số máy 2TR-6646341, sản xuất năm 2008 tại Việt Nam.

3. Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng).

* Mức giá chưa bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển, sang tên, đổi chủ (nếu có).

- Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 18/03/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 12/03 và ngày 13/03/2020 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/03 đến 16h00 ngày 20/03/2020 nộp tiền vào tài khoản 2700201006642 tại AGRIBANK – CN Phú Thọ của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/03 đến 16h00 ngày 18/03/2020 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08h30’ ngày 21/03/2020 tại Nhà văn hóa khu Châu Phong (khu 9), phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì.

9. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.