(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành Phố Đông Hà ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Đường Điện Biên Phủ, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành Phố Đông Hà - 30B Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 21/3/2020 (thứ 7). Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’

- Địa điểm: Tại hội trường Tòa án nhân dân TP. Đông Hà (45 Lê Lợi, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 17 lô đất trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị:

- Khu tái định cư Bắc Sông Hiếu, phường Đông Thanh: 07 lô đât;

- Khu dân cư đường Đặng Dung, phường 2: 10 lô đất.

5. Giá khởi điểm và mức nộp tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: Từ 1.161.600.000đ đến 2.300.000.000đ

- Mức nộp tiền đặt trước: Theo danh mục nộp tiền ký quỹ kèm theo.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Kể từ ngày 18/3/2020 đến ngày 20/3/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, số tài khoản 3902 201 007 221 tại NHNo và PTNT thành phố Đông Hà.

* Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/3/2020 đến ngày 18/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị (Trong giờ hành chính)

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị).

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung Tâm thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: Trung Tâm Phát triển quỹ đất TP. Đông Hà - Điện thoại: 0233.3856.345; Hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị - Điện thoại: 0233 3550854 

DANH MỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ CÁC LÔ ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG ĐẶNG DUNG, PHƯỜNG 2, TP ĐÔNG HÀ

STT

Số lô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá

Tiền mua hồ sơ (đồng)

1

50

250

1.750.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

2

61

500

2.300.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

3

93

370

1.831.500.000

200.000.000

75.000.000

500.000

4

94

500

2.250.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

5

95

500

2.250.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

6

96

500

2.250.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

7

97

500

2.250.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

8

98

500

2.250.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

9

99

500

2.250.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

10

100

392

1.764.000.000

200.000.000

75.000.000

500.000

Cộng

4.512,0

21.145.500.000