(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2019 do Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện IA Hdrai ủy quyền như sau:
Ngày 21/3/2019, đấu giá vật chứng bị tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 21/3/2019, đấu giá vật chứng bị tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Kon Tum ảnh 2