(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/2/2020 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá 01 tàu biển Quang Minh Star đóng năm 2009, theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3055-VT do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 12/01/2010 (Chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá).

Giá khởi điểm: 54.594.000.000 đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá của tài sản: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá tài sản: Từ ngày 07/02/2020 đến 17 giờ 00, ngày 18/02/2020 trong giờ hành chính tại trung tâm.

Thời gian xem tài sản: Ngày 13/02/2020, ngày 14/02/2020 trong giờ hành chính.

Địa chỉ xem tài sản: Theo chỉ dẫn của chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (đăng ký xem tài sản khi mua hồ sơ đấu giá).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 18/02/2020, ngày 19/02/2020 và ngày 20/02/2020 trong giờ hành chính.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 21/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. Đ/c: Số 112 Đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Điện thoại: 0936.930.494 (Đ/c Hải thụ lý).