(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/2/2020 do Hạt Kiểm Lâm huyện Đăk Pơ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Đak Pơ. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá Gỗ các loại và phương tiện hết hạn sử dụng (cắt bán phế liệu) vi phạm hành chính tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể:

Lâm sản Gồm 9,475 m3 Gỗ xẻ các loại nhóm 2-6.

Phế liệu Khối lượng Gồm 640 kg (09 xe máy độ chế và 01 cưa xăng).

Tổng giá khởi điểm của lô tài sản: 27.520.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 12/02/2020 và ngày 13/02/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/02/2020 đến 17 giờ 00’ ngày 18/02/2020 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 18/02/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 20/02/2020. (Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/02/2020

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyên Đak Pơ.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.