(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 21/2/2020 như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

a. Thửa C chưa đánh số, tờ bản đồ 67, thôn Phụng Chánh 2: 04 lô đất.

- Vị trí: Nằm vị trí 1, khu vực 2, xã Vinh Hưng.

- Hiện trạng tuyến đường quy hoạch số 5 rộng 7,5m, có điều kiện thuận lợi trong việc cấp điện, cấp nước.

- Thông tin quy hoạch: thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh: 01 lô đất.

- Vị trí: Nằm xen ghép trong khu dân cư, thuộc khu vực 2, vị trí 1, xã Vinh Hưng.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng tuyến đường số 2 và tuyến số 1 là đường bê tông, có đầy đủ điều kiện cấp điện, nước

c. Khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh: 01 lô đất.

- Vị trí: Thuộc vị trí 1 đường nội thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng (thuộc KV2 - VT1 nông thôn).

- Hạ tầng kỹ thuật: tương đối đầy đủ, đã có điện, nước và đường giao thông.

* Danh mục loại đất: Đất ở. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá: 

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Số thửa

Số tờ

Diện tích

(m2/lô)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

I

Thửa đất số C (chưa có tên), TBĐ số 67, tại thôn Phụng Chánh 2

1

Lô số C01

182

68

373,2

400.000

149.280.000

21.000.000

6.000.000

2

Lô số C02

183

68

358,8

400.000

143.520.000

20.000.000

6.000.000

3

Lô số C03

184

68

454,8

400.000

181.920.000

25.000.000

7.000.000

4

Lô số C04

185

68

481,2

400.000

192.480.000

27.000.000

8.000.000

II

Khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh

5

Lô số B4

279

67

194,4

350.000

68.040.000

14.000.000

3.000.000

III

Khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh

6

Lô số E5

274

67

115,5

350.000

40.425.000

8.000.000

2.000.000

Tổng cộng: 06 lô đất.

775.665.000

(Mức giá khởi điểm 04 lô đất thửa đất số C (C01, C02, C03, C04 chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; Mức giá khởi điểm các lô đất B4, E5 đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Thửa đất số C (chưa có tên), TBĐ số 67, tại thôn Phụng Chánh 2 - Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp quyền sử dụng đất các lô đất Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở; Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô xen ghép các tờ bản đồ số 67, 63,58, 49 tại các thôn Phụng Chánh 2, Diêm Trường 2, Phụng Chánh 1 và Diêm Trường 1, xã Vinh Hưng; Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh - Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc điều chỉnh đấu giá quyền sử dụng đất lô đất B4 tại khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp QSD đất lô đất B4 tại khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá cấp quyền sử dụng đất các lô đất khu dân cư thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc; Khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh - Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc điều chỉnh đấu giá quyền sử dụng đất lô đất E5 tại khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp QSD đất lô đất E5 tại khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch xen ghép trên địa bàn các xã: Lộc An và Vinh Hưng, huyện Phú Lộc và các giấy tờ khác có liên quan.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại các vị trí: Thửa C chưa đánh số, tờ bản đồ 67, thôn Phụng Chánh 2: 04 lô đất; Khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh: 01 lô đất; Khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh: 01 lô đất.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 18/02/2020 đến 17 giờ 00 ngày 20/02/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 20/02/2020.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 18/02/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 04 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 04 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 04 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 04 bản sao.

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 04 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc./.