(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Điện Biên Phủ ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Điện Biên Phủ. Địa chỉ: tổ dân phố 10, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất làm nhà ở đối với 19 thửa đất tại địa bàn phường Noong Bua và phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá)

4) Nơi có tài sản đấu giá: phường Noong Bua và phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ.

5) Giá khởi điểm (19 thửa đất): 6.293.639.200 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ hai trăm chín mươi ba triệu sáu trăm ba mươi chín ngàn hai trăm đồng)

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 06/12/2019 đến 11 giờ ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 16/12/2019 đến 11 giờ ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): từ ngày 18/12/2019 đến 11 giờ ngày 20/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 20% (làm tròn đến triệu đồng) giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá và nộp vào tài khoản số 36010000466226, mở tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh ĐB.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Điện Biên Phủ. ĐT: 0215 3810 458 

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ NĂM 2019

STT

Thửa đất số

Tờ bản đồ

D. tích (m2)

Đường (m)

Địa chỉ

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

86

23

96

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.128.000

204.288.000

40.000.000

200.000

2

88

23

117,1

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.280.000

266.988.000

50.000.000

200.000

3

89

23

101,6

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.584.000

262.534.400

50.000.000

200.000

4

92

23

118,9

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

325.310.400

60.000.000

200.000

5

93

23

123,3

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

337.348.800

60.000.000

200.000

6

94

23

127,7

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

349.387.200

60.000.000

200.000

7

95

23

132,2

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

361.699.200

70.000.000

200.000

8

96

23

136,5

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

373.464.000

70.000.000

200.000

9

97

23

135,7

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

371.275.200

70.000.000

200.000

10

98

23

124,9

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

341.726.400

60.000.000

200.000

11

99

23

112,7

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.736.000

308.347.200

60.000.000

200.000

12

100

23

136,1

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.584.000

351.682.400

70.000.000

200.000

13

101

23

110,5

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.432.000

268.736.000

50.000.000

200.000

14

102

23

115,3

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.280.000

262.884.000

50.000.000

200.000

15

103

23

124,2

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.128.000

264.297.600

50.000.000

200.000

16

104

23

161,4

4,25

Tổ dân phố 11, P. Noong Bua

2.432.000

392.524.800

70.000.000

200.000

17

202

39

98,8

3,75

Tổ dân phố 4, P. Noong Bua

2.736.000

270.316.800

50.000.000

200.000

18

207

39

128,4

4,5

Tổ dân phố 4, P. Noong Bua

2.432.000

312.268.800

60.000.000

200.000

19

221

91

109,6

20,5

Bản Huổi Phạ, P. Him Lam

6.100.000

668.560.000

130.000.000

500.000

Tổng cộng

6.293.639.200

1.180.000.000

4.100.000