(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Bèo Dài, Ao Sẩm, Gò Dâu, Gò Táo, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh ngày 26/10/2020,

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá tài sản:

a. Thời gian tổ chức cuộc buổi công bố giá tài sản (dự kiến): 7h30 ngày 21/11/2020;

b. Địa điểm tổ chức cuộc buổi công bố giá tài sản (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a. Tên tài sản: Quyền sử dụng 14 ô đất ở tại khu Ao Sẩm, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Khu Ao Sẩm, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

c. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:

Ngày 21/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nhận và nộp phiếu trả giá

a. Thời gian xem tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản và đơn vị có tài sản đấu giá tổ chức cho người quan tâm đến tài sản đấu giá được xem tài sản đấu giá từ ngày 03/11/2020 đến ngày 05/11/2020 (Trong giờ hành chính).

Người quan tâm đến tài sản đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá tại thực địa theo sơ đồ quy hoạch được cung cấp trong Hồ sơ mời tham gia đấu giá, không phải thông qua Tổ chức đấu giá tài sản và đơn vị có tài sản.

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 18/11/2020 (trong giờ hành chính).

Khách hàng mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cao Xá, huyện Lâm Thao - thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trường hợp khách hàng nộp hồ sơ theo đường bưu điện về địa chỉ: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0985.444.447 (Ms. Hà).

c. Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá: Khách hàng sau khi mua hồ sơ đăng ký tham gia được nhận 01 phiếu trả giá /01 hồ sơ.

Phiếu trả giá được nộp khách hàng nộp trực tiếp tại: Điểm thu hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cao Xá, huyện Lâm Thao - thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

Hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ANH MINH - Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - (Điện thoại người nhận: 0985444447).

Thời gian nhận phiếu trả giá từ ngày 05/11/2020 đến ngày 20/11/2020 trong giờ làm việc hành chính (tính theo thời gian Công ty nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên một vòng.

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định Pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

d. Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447 (Ms Hà);

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.