(BĐT) - Bệnh viện Truyền máu Huyết học thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2020 như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM

Tên tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: Trang thiết bị thông dụng đã qua sử dụng chờ thanh lý (nguồn chính quyền và nguồn dịch vụ)

Chi tiết và hiện trạng các trang thiết bị thông dụng đã qua sử dụng (nguồn chính quyền) theo chứng thư Thẩm định giá số Vc 19/12/415/ĐS-SEAAC ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền.

Chi tiết và hiện trạng các trang thiết bị thông dụng đã qua sử dụng (nguồn dịch vụ) theo chứng thư Thẩm định giá số Vc 19/12/416/ĐS-SEAAC ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ.

Ghi chú:

Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn lao động và các chi phí phát sinh khác nếu có.

Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Truyền máu Huyết học – Cơ sở 1 – 118 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TPHCM.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Giá khởi điểm:

Đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền: 7.760.000 VNĐ (Bảy triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) (Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ: 14.790.000 VNĐ (Mười bốn triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng) (Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

b) Số tiền đặt trước:

Đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền: 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

Đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ: 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16 / 01 / 2020 đến hết ngày 17 / 01 / 2020 tại Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học – Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TPHCM (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian đăng ký nhận hồ sơ đấu giá: Lúc 8 giờ 00 ngày 10 / 01 / 2020 đến 16 giờ 30 ngày 17 / 01 / 2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và giấy tờ liên quan trực tiếp tại Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Khách hàng nộp tiền đặt trước: Lúc 08 giờ 30 ngày 15 / 01 / 2020 đến 16 giờ 00 ngày 17 / 01 / 2020 tại phòng Tài chính kế toán - Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

Khi đến nộp tiền đặt trước phải có giấy giới thiệu của công ty hoặc xuất trình CMND. Ngay sau khi thu tiền ký quỹ, số tiền ký quỹ sẽ được niêm phong trong phong bì có đầy đủ chữ ký xác nhận của người đăng ký tại phòng TCKT. Những trường hợp không trúng phiên đấu giá sẽ được hoàn tiền ký quỹ trong ngày tại phòng TCKT.

Địa điểm nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học - 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá:

Đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền lúc 09 giờ 45 ngày 21 / 01 / 2020

Đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ lúc 10 giờ 15 ngày 21 / 01 / 2020

Địa điểm bán đấu giá: Phòng tập huấn - Lầu 3 - Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học - 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM.

8. Hình thức tổ chức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Phương thức tổ chức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học - 118 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TPHCM. Điện thoại: 028. 39571342