Ngày 20/2/2020, đấu giá cho thuê làm dịch vụ quầy thuốc tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum)

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/2/2020 do Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá:

Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi

Địa chỉ: 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản do Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi quản lý chuyển giao tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật là: Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê làm dịch vụ quầy thuốc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 18/02/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, địa chỉ: số 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 181.700.000đồng (Một trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 14/02/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2020 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 2.000.000đồng (Hai triệu đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 20/02/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi.

Địa chỉ: 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư