(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/7/2019 do Sở tài chính tỉnh Nghệ An ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty CP đấu giá tài sản Quốc Tế

2. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Sở tài chính tỉnh Nghệ An.

3. Tài sản bán đấu giá:

3.1.Quyền thuê đất có thời hạn 50 năm với mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại xóm 2, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An với diện tích là 954m2.

3.2 Giá khởi điểm: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm triệu đồng)

4. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng theo quy định tại điều 55 và Điều 56 Luật đất đai và quy định tại Khoản 1 Điều 8 ban hành kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An đồng thời phải đảm bảo các quy định tại khoản 3 điều 58 của luật đất đai và điều 14 Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/3/2014 của chính phủ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư và quy định tại khoản 2 điều 8 ban hành kèm theo quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An. (Khi tham gia đấu giá các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện như tại điều 7 của quy chế bán đấu giá mới được đăng ký tham gia đấu giá)

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/06/2019 đến 17h ngày 17/07/2019 Tại trụ sở Công ty CP đấu giá tài sản Quốc Tế.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian xem tài sản: Vào ngày 15, 16 và 17/07/2019 tại khu đất thuộc xóm 2, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

7. Thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 18/07/2019 ( Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều 13h30 đến16h) tại Công ty CP đấu giá tài sản Quốc Tế.

8. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ: Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 580.000.000 đồng.

9. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 8h ngày 20/7/2019 tại trụ sở Công ty CP đấu giá tài sản Quốc Tế

10. Hình thức, phương thức đấu giá: bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín nhiều vòng, theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Công ty CP đấu giá tài sản Quốc Tế, địa chỉ: số 157, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0919.191.889.