(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai. Địa chỉ: Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 20/5/2021.

- Địa điểm: Tại phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm: Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất cụ thể như sau:

4.1. Thửa đất số 148 (diện tích 194,8 m2), tại đường Trịnh Hoài Đức (T6), phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

Giá khởi điểm là: 1.363.600.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

4.2.Thửa đất số 16 (diện tích 371,9 m2), tại đường M6-M7, khu dân cư phía sau trụ sở khối II, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Giá khởi điểm là: 2.603.300.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm linh ba triệu, ba trăm nghìn đồng).

4.3. Thửa đất số 29 (diện tích 283,3 m2), tại đường M6-M8, khu dân cư phía sau trụ sở khối II, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Giá khởi điểm là: 1.983.100.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng).

* Thông tin chung của các thửa đất như sau:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí cho việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, nơi có tài sản đấu giá

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20%/ giá trị khởi điểm của thửa đất đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày, từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 19/5/2021, trong giờ hành chính.

- Nơi có tài sản đấu giá: phường Pom Hán và phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 17/5/2021, ngày làm việc trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Khách hàng mua hồ sơ tại trung tâm và gửi hồ sơ qua đường bưu chính và hồ sơ bưu chính chuyển đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai trong giờ hành chính đến hết ngày 17/5/2021.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình mua hồ sơ, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy chế và quy định khác của pháp luật có liên quan. Mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

(Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ĐT 02143.824914)

BẢNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI

ĐVT: VN đồng

Ngày 20/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1