(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2020 do Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Phố Quang Trung, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương. Địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 14h00’, ngày 20/05/2020 tại trụ sở Trung tâm.

Tài sản đấu giá: Khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 0037/2014/HĐTD1-OCEANBANK.CNHAIDUONG ngày 14/10/2014 và các nghĩa vụ vụ còn lại của Hợp đồng tín dụng số 0036/2014/HĐTD1-OCEANBANK.CNHAIDUONG ngày 14/10/2014 giữa Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (tên cũ là Ngân hàng TMCP Đại Dương) - Chi nhánh Hải Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội.

Giá khởi điểm: 511.874.998.264 đồng (năm trăm mười một tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm sáu mươi tư đồng).

Tiền đặt trước: 25.594.000.000 đồng (hai mươi năm tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/05/2020 đến 11h30’, ngày 19/05/2020.

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 05/05/2020 đến 16h30’, ngày 15/05/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Liên hệ: (84-24) 33553359/ 0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1).