(BĐT) - Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2020 do Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá: Máy chủ SUNFIREV440, cặp máy chủ IBM Cluster, bộ lưu điện APC UPS, bộ lưu điện UPS ABC đã qua sử dụng.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản được phép bán thanh lý của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm (trọn lô): 1.100.000 đồng (không có thuế GTGT)

(Bằng chữ: Một triệu, một trăm nghìn đồng./.)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 08/4/2020 đến 16h00 ngày 17/4/2020.

Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/hồ sơ

Phí hồ sơ tham gia: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)/khách hàng

5. Thời gian, địa điểm, cách thức, điều kiện đăng ký đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: từ 08/4/2020 đến 16h00 ngày 17/4/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty - Địa chỉ: Số 4 A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

6. Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 14/4/2020 và ngày 15/4/2020 (giờ hành chính).

Tại: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội -Số 504 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

7. Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền đặt trước: Ngày 17/4/2020 (Trước 16h00)

Tại: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Dự kiến, 09 giờ 00 phút ngày 20/4/2020 tại Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

9. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - Điện thoại: 024.39842728

10. Chi tiết xin liên hệ: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738