(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/4/2019 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương, QL 1A, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 14 giờ 00 phút ngày 20/04/2019 tại UBND xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 41 lô đất tại MBQH số 52 UB/TN-MT ngày 09/6/2017; số 57 UB/TN-MT ngày 25/6/2018 thuộc xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

MBQH số 52 UB/TN-MT ngày 09/06/2017:

+ Phía Đông:  Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Tây:     Giáp đường giao thông hiện trạng.

+ Phía Nam:     Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Bắc:     Giáp đường giao thông hiện trạng.

MBQH số 57 UB/TN-MT ngày 25/06/2018

+ Phía Đông:  Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Tây:     Giáp đường bê tông thôn.

+ Phía Nam:     Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc:     Giáp đường bê tông liên thôn.

- Tổng diện tích đất tổ chức đấu giá: 5.683 m2

Diện tích và số lô đất đấu giá cụ thể như sau: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã có hạ tầng kỹ thuật nên không phải đầu tư xây dựng

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

5. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

6. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 065101515150879 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (baovietbank) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/04/2019 đến hết ngày 18/04/2019 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/04/2019 đến hết ngày 05/04/2019 tại UBND xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 03/04/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/04/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 100.000 đồng

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu riêng lẻ từng lô.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu 01 vòng duy nhất)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email:daugiaqt@gmail.com)./.

PHỤ LỤC

Danh mục 41 lô đất tại MBQH số 52 UB/TN-MT ngày 09/6/2017; số 57 UB/TN-MT ngày 25/6/2018 thuộc xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

STT

Tên lô

MBQH số

Diện tích
1 lô (m
2)

Số lô

Tổng diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Thành tiền
(đồng/lô)

Số tiền đặt trước

(đồng/lô)

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

1

Lô 45

MBQH số 52 UB/TN-MT ngày 09/06/2017

125

1

125

1.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000

2

Từ lô 46 đến lô 61

125

16

2.000

900.000

112.500.000

22.000.000

100.000

3

Lô 01 và lô 02

MBQH số57 UB/TN-MT ngày 25/06/2018

150

2

300

760.000

114.000.000

22.000.000

100.000

4

Từ lô 09 đến lô 13

150

5

750

660.000

99.000.000

19.000.000

100.000

5

Lô 14

150

1

150

800.000

120.000.000

24.000.000

100.000

6

Từ lô 15 đến lô 23

150

9

1.350

660.000

99.000.000

19.000.000

100.000

7

Từ lô 24 đến lô 30

144

7

1.008

660.000

95.040.000

19.000.000

100.000