(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/3/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar. Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất ở tại xã Ea H’Đing và 01 thửa đất tại thị trấn Quảng Phú huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu thửa đất

Hệ số góc

Diện tích m2

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

Tiềnđặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Khu đất tại xã Ea H'Đing

1

A8

1.00

207.69

187,000,000

200,000

37,400,000

5,000,000

2

A9

1.00

209.59

189,000,000

200,000

37,800,000

5,000,000

3

A10

1.00

211.49

190,000,000

200,000

38,000,000

5,000,000

4

A11

1.00

214.45

193,000,000

200,000

38,600,000

5,000,000

5

A12

1.00

218.47

197,000,000

200,000

39,400,000

5,000,000

6

A13

1.00

276.00

248,000,000

200,000

49,600,000

5,000,000

7

B1

1.00

153.27

322,000,000

200,000

64,400,000

5,000,000

8

B2

1.00

154.03

323,000,000

200,000

64,600,000

5,000,000

9

B5

1.00

202.91

183,000,000

100,000

36,600,000

5,000,000

10

B7

1.00

183.42

165,000,000

100,000

33,000,000

5,000,000

11

B8

1.00

162.79

147,000,000

100,000

29,400,000

5,000,000

II

Khu đất tại thị trấn Quảng Phú

1

E1

1.00

430.60

10,334,000,000

500,000

2,066,800,000

50,000,000

- Loại đất: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tổng giá khởi điểm: 12.678.000.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/3/2020 (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến ngày 17/03/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/3/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar; địa chỉ: số 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.