(BĐT) - Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/3/2020 như sau:

Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội được UBND TP. Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng 6.800 m2 đất tại số 44 đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để thực hiện dự án “Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại (Hanoi Aqua Central)” theo Quyết định số 6032/QĐ-UBND ngày 09/11/2015.

Hiện nay, công ty đang có nhu cầu cho thuê lâu dài toàn bộ Sàn dịch vụ thương mại tầng hầm B1 và tầng 1 thuộc Dự án Hanoi Aqua Central như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

1. Quy mô dự án:

- Một tòa chung cư cao cấp tương đương tiêu chuẩn 5 sao (tòa A): Gồm 03 tầng hầm, 21 tầng nổi, bao gồm 226 căn hộ một tầng và 12 căn hộ thông tầng (Penthouses).

- Một tòa khách sạn tiêu chuẩn 5 sao (tòa B): Gồm 03 tầng hầm, 21 tầng nổi, bao gồm 138 căn hộ khách sạn.

2. Phương án kiến trúc:

- Tầng hầm 1: Chức năng dịch vụ thương mại, để xe, kỹ thuật - phụ trợ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 5.760 m2; Trong đó: Khu dịch vụ thương mại khoảng 1.628 m2; Khu để xe khoảng 3.480 m2; Kỹ thuật - phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 652 m2; Chiều cao từ 3,45 m ÷ 4,65 m.

- Tầng hầm 2: Chức năng để xe (giàn đỗ xe cơ khí), kỹ thuật - phụ trợ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 5.760 m2; Trong đó: Khu để xe khoảng 4.595,68 m2; Kỹ thuật - phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 1.164,32 m2; Chiều cao 4,85 m.

- Tầng hầm 3: Chức năng để xe (giàn đỗ xe cơ khí), kỹ thuật - phụ trợ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 5.760 m2; Trong đó: Khu để xe khoảng 4.764,4 m2; Kỹ thuật - phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 995,6 m2; Chiều cao 7,6 m.

- Tầng 1: Chức năng dịch vụ thương mại - nhà trẻ. Diện tích xây dựng khoảng 3.118 m2; Trong đó: Khu nhà trẻ khoảng 725,4 m2 (Bao gồm diện tích sàn trong nhà 496 m2; Diện tích sân vườn 229,4 m2); Khu dịch vụ thương mại khoảng 2.392,6 m2, bao gồm: Diện tích sàn thương mại khoảng 1.661,8 m2; Diện tích sàn kỹ thuật phụ trợ (sảnh, hành lang, cầu thang...) khoảng 730,8 m2; Chiều cao 6,7 m.

- Tầng 2: Chức năng văn phòng kinh doanh. Diện tích xây dựng khoảng 3.298 m2; Trong đó: Diện tích sàn văn phòng khoảng 2.575,3 m2; Diện tích sàn kỹ thuật phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 722,7 m2; Chiều cao 6,0 m.

- Từ tầng 3 đến tầng 20: Chức năng khách sạn và nhà ở thương mại.

- Tầng 21: Chức năng nhà ở thương mại - Căn hộ Penthouse.

II. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Quyền thuê lâu dài tối đa 50 năm đối với phần diện tích xây dựng nhà trẻ thuộc tầng 1: Khoảng 725,4 m2 (bao gồm diện tích sàn trong nhà khoảng 496 m2; Diện tích sân vườn khoảng 229,4 m2).

2. Quyền thuê lâu dài tối đa 50 năm đối với phần diện tích xây dựng dịch vụ thương mại thuộc tầng hầm B1 và tầng 1: Khoảng 4.020,6 m2 (bao gồm diện tích thuộc tầng hầm 1 khoảng 1.628 m2; Thuộc tầng 1 khoảng 2.392,6 m2).         

III. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ:

1. Đối với diện tích nhà trẻ: Đơn giá cho thuê khởi điểm là 130.000 đồng/m2 sử dụng/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ).

2. Đối với diện tích dịch vụ thương mại tầng hầm B1 và tầng 1: Đơn giá cho thuê khởi điểm là 264.000 đồng/m2 sử dụng/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ).

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 05/03/2020 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00, ngày 10/03/2020 tại Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội. Đ/c: P.301 tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội. Đ/c: P.301 tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 10 giờ 00, ngày 20/03/2020 tại Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội. Đ/c: P.301 tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)/ hồ sơ.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 20/03/2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội. Đ/c: P.301 tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. TỔ CHỨC CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP:

Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội. Đ/c: P.301 tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Tel: 02438359011; Mobile: 0985 755 168.