(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phù Ninh - Phú Thọ II – Phòng giao dịch Trạm Thản ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh có địa chỉ tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phù Ninh - Phú Thọ II – Phòng giao dịch Trạm Thản – Khu 2, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá

a. Quyền sử dụng thửa đất số 296 tờ bản đồ số 41 tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đặc điểm:

Diện tích 440,0m2;

Mục đích sử dụng: Đất ở: 300,0 m2, đất vườn: 140,0 m2);

Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

Tài sản trên đất: Nhà 01 tầng, tường xây gạch 220 và công trình bếp.

Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số S444585 do UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 24/12/2001; Số vào sổ: H00622/QSDĐ/04-8; Tên chủ sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận QSDĐ: Chủ hộ Khuất Văn Thưa.

b. Quyền sử dụng thửa đất số 305 tờ bản đồ số 41 tại Khu 7, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đặc điểm:

Diện tích 49.040,0m2;

Mục đích sử dụng: RTS;

Thời hạn sử dụng: 10-2043;

Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số V647756 do UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 05/04/2004; Số vào sổ: 001391/QSDĐ; Tên chủ sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận QSDĐ: Chủ hộ Khuất Văn Thưa.

4. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá

- Giá khởi điểm: 380.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính)

- Bước giá: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng).

6. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

* Người có nhu cầu tham gia đấu giá thực hiện mua hồ sơ và đăng ký tham gia Đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 17/12/2018 trực tiếp tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

* Liên hệ xem tài sản từ ngày 03/12/2018 đến ngày 05/12/2018 (trong giờ hành chính).

* Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá là: 200.000 VNĐ/ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu. Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh số: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 13h30 ngày 20/12/2018 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh - Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999.