(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1