(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Hà ủy quyền như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Hà (Địa chỉ: Khu TTHC huyện Lâm Hà - TDP Srê Nhắc, TT Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ: Bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20/11/2020 tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Hà.

2. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 13 lô đất ở đô thị tại Dự án Trung tâm thương mại - Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

Ngày 20/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1

3. XEM TÀI SẢN VÀ THAM KHẢO HỒ SƠ: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản và tham khảo hồ sơ vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Hà để được hướng dẫn cụ thể.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM - ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Người đủ điều kiện theo Luật Đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 17/11/2020 (trong giờ hành chính).

5. THỜI HẠN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 17/11/2020 đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/11/2020, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ: Vào các ngày làm việc, kể từ ngày khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/11/2020 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng./.