(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2020 do Công an huyện Sông Hinh ủy quyền như sau:

Tài sản tịch thu của Công an huyện Sông Hinh

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Sông Hinh. Địa chỉ: Khu phố 5, TT.Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá tài sản tịch thu gồm:

- Gỗ xẻ nhóm II, chủng loại Căm se khối lượng 1,206m3.

- Gỗ xẻ nhóm I, chủng loại Gõ khối lượng 0,281m3.

- Gỗ xẻ nhóm III, chủng loại Bình linh khối lượng 0,301m3.

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: 

1. Giá khởi điểm: 15.128.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng.

V. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 20 tháng 01 năm 2020 tại Trụ sở Công an huyện Sông Hinh.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

VII. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 15 và 16/01/2020 tại Công an huyện Sông Hinh.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 06/01/2020 đến 17h00’ ngày 17/01/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 06/01/2020 đến 17h00’ ngày 17/01/2020 tại số 451 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước ngày 20 tháng 01 năm 2020.    

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, chứng từ nộp tiền đặt trước.