(BĐT) - Hội đồng thanh lý tài sản Trường THCS Tự Lập thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2019 như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Hội đồng thanh lý tài sàn Trường THCS Tự Lập.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Trường THCS Tự Lập.

3. Tài sản bán đấu giá: Thanh lý 03 cây xà cừ và 01 cây Xoài. Lý do: giải phóng mặt bằng xây dựng công trình trường THCS Tự Lập.

4. Giá khởi điểm: 174.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tư triệu đồng chẵn). Giá tài sản không có thuế giá trị gia tăng. Người mua được tài sản phải chịu chi phí cưa cắt, hạ cây, móc gốc, san lấp mặt bằng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ thời điểm thông báo, niêm yết công khai Thông báo bán đấu giá tài sản đến thời điểm mở cuộc đấu giá. Địa điểm: Trường THCS Tự Lập, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Giờ hành chính từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Địa điểm: Trường THCS Tự Lập.

7. Thời gian nộp Tiền đặt trước và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- Thời gian nộp: Trước 15 giờ 30, ngày 26/7/2019.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 Luật đấu giá (tổ chức, cá nhân có nhu cầu).

9. Hình thức đấu giá, thời gian nộp phiếu trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

10. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 02/8/2019.

Thông báo này được thông báo công khai theo quy định và niêm yết tại trường THCS Tự Lập, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0978913003; 0373938102