(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Ngân hàng Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 2/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TP.HCM ảnh 1