(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2020 do Kiểm toán nhà nước Khu vực 1 ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô Toyota, 05 chỗ ngồi, năm sản xuất: 2003, số khung 308001724, số máy 2AZ1174976, biển kiểm soát 80B-5617.

Giá khởi điểm của tài sản là: 208.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm linh tám triệu đồng).

Giá khởi điểm không có thuế VAT và chưa bao gồm các loại phí chuyển nhượng, sở hữu tài sản (nếu có do người mua chịu).

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Đến trước 17h00’ ngày 29/6/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: 098.101.3388)

Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn xem trong các ngày 25, 26/6/2020 tại trụ sở của Kiểm toán nhà nước Khu vực 1.

Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 40.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Chuyển tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 155798866 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – CN Thăng Long.

Thời gian nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 09h00’ đến 17h00’ (trong giờ hành chính) ngày 30/6/2020 (Phiếu trả giá nộp sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ theo quy định).

Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 9h30’ ngày 2/7/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế).

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản được phép thanh lý của Kiểm toán nhà nước Khu vực 1.

Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, nộp hồ sơ và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.