(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2020 do Kho bạc nhà nước Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Kho bạc nhà nước Nam Định (Địa chỉ: 167 Mạc Thị Bưởi- TP Nam Định- tỉnh Nam Định) quản lý

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô Mitsubishi Jolie 08 chỗ ngồi, màu xanh, biển kiểm soát 18B - 7109, số khung 51001002, số máy Z04661 do Việt Nam sản xuất năm 2005 theo giấy đăng ký xe ô tô số A 0000064 do Phòng CSGT- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 28 tháng 11 năm 2005 cho Kho bạc nhà nước Nam Định. Xe đã qua sử dụng, hết hao mòn, cũ, hỏng.

Giá khởi điểm: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản, các chi phí vận chuyển, chi phí liên quan khác nếu có, người trúng đấu giá phải chịu các khoản này.

Số tiền đặt trước: 10.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 29/6/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 29, 30/6/2020 và ngày 01/7/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 25, 26/6/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 01 vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 7 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, TP Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).